Zenia Stampe ikke er humanist af Kristian Tørning

Zenia Stampe er ikke humanist
Zenia Stampe er ikke humanist

Zenia Stampe går i 2015 til valg med hashtagget #2015Humanisme. Det er besynderligt, for Zenia Stampe er ikke humanist i traditionel forstand. Jeg vil i det følgende kort redegøre for, hvorfor Zenia Stampe ikke er humanist og i processen også pege på, hvorfor det ikke giver mening at beskrive det radikale venstre som en humanistisk bevægelse.

Humanisme

Den traditionelle humanisme har et filosofisk islæt og indeholder tanker om demokrati, etik og frihed generelt. Kernen i humanismen er, at alle mennesker har ret til – og ansvar for – at forme deres egne liv.

Humanister forestiller sig, at vi kan nå frem til et bedre liv, hvor verden i højere grad er præget af mere tolerance, lighed og højere levestandard for alle verdens folkeslag.

Centralt i humanismen står også kritisk tænkning forstået på den måde, at rationalisme og empiri står over både tro og traditioner. Det betyder, at man må forholde sig rationelt til verden, for at sikre, at vi kan få et bedre liv.

…Men Zenia Stampe holder islam over rationalisme

Centralt i humanismen står, at religioner må vige for rationalisme, men Zenia Stampe (og det radikale venstre) argumenterer løbende for yderligere islamisering af Danmark. De arbejder slet og ret for en desekularisering af det danske samfund.

Om det er badeforhæng, kvinder der bliver tvunget i tørklædet eller madpolitik, så skal islam have sin vilje i Danmark. På den måde bliver det fx religiøse dogmer og ikke ernæringsvidenskab som sætter menuen. Resultatet er, at mange danskere bliver tvunget til at spise halalslagtet kød på offentlige institutioner. Men når nogen peger på det, så udbryder Zenia Stampe noget i stil med, at hun ikke orker at høre mere om frikadeller.

Og derfor er Zenia Stampe ikke humanist, for humanismen er i opposition til religion. Humanismen er ikke teistisk, og humanismen accepterer ikke et overnaturligt syn på virkeligheden. Heller ikke selvom, der er tale om islam. Hvis Zenia Stampe var humanist, så ville hun forsvare sekulære danske værdier mod islamisering.

Zenia Stampe arbejder for nedlysning frem for oplysning

Det er helt centralt, at humanismen sigter efter, at skabe robust viden gennem fornuft og erfaring – at vi kan forstå verden gennem fornuft og erfaring.

Men Zenia Stampe (og det radikale venstre) ønsker at forhindre al saglig debat af multikulturalisme og indvandring, ligesom de underkender alle de erfaringer, som vi allerede har gjort os i Danmark. I årevis har de forsøgt at mørklægge konsekvenserne af multikulturaliseringen. Danskerne må ikke få at vide, hvad indvandringen koster. Danskerne må ikke få en saglig debat af, hvad fx islamisk indvandring bringer med sig.

På den måde søger Zenia Stampe (og det radikale venstre) aktivt at forhindre, at man anvender fornuft og erfaring – de kræver nedlysning – ikke oplysning.

Og derfor er Zenia Stampe ikke humanist, for humanismen søger at afdække virkeligheden med fornuft og observationer – også når emnet er indvandring.