Tidobling af januar-flygtninge over Middelhavet tyder på et ekstremt 2016

Antallet af flygtninge over Middelhavet er mere end tidoblet i januar 2016 i forhold til samme måned i 2015, og det tyder på, at flygtningestrømmen vil forøges voldsomt i år.

Det store spørgsmål, som mange sidder med for indeværende, er, hvordan flygtningetilstrømningen kommer til at udvikle sig over det kommende år, både i forhold til Europa generelt og Danmark specifikt.

Man skal holde sig for øje, at udviklingen i høj grad er dynamisk, og tilstrømning til enkelte lande kan ændre sig lynhurtigt og uforudsigeligt af grunde, det er svært at sige noget entydigt om.

I forhold til Danmark har tidligere asylstramninger vist sig – antageligvis – relativt effektive til at afholde mange fra at søge asyl, hvis man sammenligner med nabolande. Danmark har oplevet enret lav tilstrømning i januar, hvilket kan skyldes stramninger, men også reduceret mobilitet på grund af vinteren, og fordi Østrig er begyndt at afvise asylansøgere, der vil til Skandinavien.

Der findes indikationer på, hvad Europa kan forvente af flygtningetilstrømning i det kommende år.

FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, opdaterer løbende antallet for hvor mange, der har krydset Middelhavet, brudt op på måneder. Det kan man se her.

I januar, der traditionelt er årets lavpunkt mht. flygtningetilstrømning, er der indtil nu kommet 54.518 (da tallene er forsinkede et par dage, og måneden ikke slut, er mit gæt, at det ender på omkring 70.000).
Det vil med sikkerhed være mere end en tidobling i forhold til januar 2015 (5500).

Konfronteret med det antal, som ovenstående indikerer vil komme, er det svært ikke at forestille sig, at Danmark ikke også vil se en markant forøget tilstrømning, når vejret bliver bedre.

Der kan ikke være meget tvivl om, at Europa, hvis der intet gøres, står overfor et år med en markant højere tilstrømning end den i 2015, der i praksis har fået Sverige og Tysklands modtagelsessystemer til at kollapse.

På andet end den meget korte bane forekommer det ekstremt optimistisk at forestille sig, at selv den mest optimale fordelingsnøgle vedtaget og implementeret indenfor EU ville ændre noget. Med en tilstrømning i den størrelsesorden ville det udelukkende føre til, at man hermed sikrede, at et større antal lande endte i samme situation som Sverige og Tyskland for indeværende er i.