Her er lighederne mellem straffe i Saudi-Arabien og Islamisk Stat

ISroof IRAN HANGING

Offentlige henrettelser udføres i Islamisk Stats områder i Irak – og på en gade i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabiens retssystem og landets omfattende fysiske afstraffelser er kommet i fokus efter to sager i den seneste uge.

Saudi-Arabiens retssystem og landets omfattende fysiske afstraffelser er kommet i fokus efter to sager i den seneste uge. Først dukkede en video af en offentlig henrettelse op på sociale medier – og dernæst afstraffelsen af den 31-årige blogger Raif Badawi, der er blevet idømt 1.000 stokkeslag. Badawi skulle have været straffet med 50 slag torsdag, men seancen blev udsat i sidste øjeblik.

Samtidig med de to sager har hjemmesiden Middle East Eye – der fokuserer på nyt fra regionen, og er kritisk over for Saudi-Arabien – forsøgt at sammenligne strafudmåling hos terrororganisationen Islamisk Stat (IS) med straffene i det saudi-arabiske retssystem.

Mens Saudi-Arabien er en nær allieret af USA og Vesten – er IS en af USA og Vestens mest indædte modstandere. Men strafudmåling og lovgivning hos de to minder om hinanden, viser Middle East Eyes sammenligning. Begge lande har sharia-lov, hvor Koranen danner grundlag for forbrydelse og straf.

16x9
Et tweet fra en af Islamisk Stats sympatisører gør klart, at Sharia-lov er grundlaget for organisationen.
Lovgivningen i Islamisk Stats områder blev meldt ud den 16. december 2014- hvor terrororganisationen udsendte “en forklaring og advarsel” for de mennesker der lever i organisationens områder.

Oplysningerne fra IS vedrører handlinger der vurderes at være imod Allahs vilje, og disse handlinger omfatter blandt andet tyveri, utroskab, røveri og bagvaskelse.

Straffen for sådanne handlinger er opgjort i koranen – men de udføres kun få andre steder i verden end hos Islamisk Stat og i Saudi-Arabien.

Du kan se Middle East Eyes sammenligning – som de har udsendt på Twitter – herunder:

 
Både IS og Saudi-Arabien har i løbet af den seneste uge været i fokus for fysiske afstraffelser der tager udgangspunkt i sharia-lovene
En mand der er dømt for at være homoseksuel kastes ud fra et tag i Islamisk Stats områder i Irak.
Terroristerne i Islamisk Stat udsendte en billeder af mænd – der angiveligt var homoseksuelle. Mændene blev kastet ud fra et tag i den den irakiske by Mosul. Billederne kom ud på Twitter, og blev hastigt delt på internettet og viderebragt af flere nyhedsmedier. Homoseksualitet straffes i øvrigt med døden i både Saudi-Arabien og Islamisk Stats områder.
Bloggeren Raef Badawi blev idømt 1.000 stokkeslag og 10 års fængsel for at ville diskutere religionsfrihed i Saudiarabien. Foto: Scanpix
I Saudi-Arabien blev den 31-årige blogger Raif Badawi idømt 1.000 stokkeslag i 2014. Ifølge dommen skulle han have 50 slag om ugen i 20 uger. Første del af straffen blev uddelt den 9. januar – men efter voldsomme internationale protester er de øvrige stokkeslag udsat – ifølge Saudi-Arabiens myndigheder på grund af Raif Badawis helbred. Bloggeren er blevet dømt for at oprette en hjemmeside for debat om religion og politik i landet.

Denne kvinde blev henrettet på åben gade – dømt for drab og voldtægt af et barn.
Samtidig med, at debatten om Raif Badawi rasede, dukkede en amatørvideo op på internettet, hvor en asiatisk kvinde bliver halshugget midt på en gade i Saudi-Arabiens hellige by Mekka. Kvinden blev anklaget og dømt for at have dræbt sin mands seksårige datter og voldtaget hende med et kosteskaft. Der er dødsstraf for drab og voldtægt i både Saudi-Arabien og Islamisk Stats områder.

Videoen har medført debat i kongedømmet – ikke på grund af henrettelsen som sådan, men fordi den havnede på internettet, hvor kvindens familie kunne se den. Fotografen – der menes at være en lokal betjent er efterfølgende blevet arresteret. Henrettelsen af kvinden menes at være den 10. i Saudi-Arabien i år – sidste år var tallet på 87.

Antallet af henrettelser for overtrædelser af de religiøse love hos Islamisk Stat er ikke kendt.

SHARIA

I Koranen optræder ordet sharia kun en enkelt gang; her betyder det den vej, som Gud har anvist. Det er menneskets pligt og opgave i livet at efterleve sharia, forstået bredt som regler for gudsdyrkelse, levevis og samfundsmedlemmernes omgang med hinanden.
Den store opgave for muslimerne har derfor bestået i at granske Koranen og Muhammeds sædvane, sunna, for at udlede, hvad Guds sharia rummer af regler.