Katastrofal mørklægning

IN07_VSS_ISLAM3_JPG_7194f

Da socialismen ankom med flowerpower, hippies og fygræs havde ingen forestillet sig dens bagvedliggende totalitære og undertrykkende potentiale. Fred og lighed kunne da ikke være andet end rigtigt og vejen frem?

Ud fra lighedsidealet skal der være plads til alle i gymnasiet, hvorfor adgangskravet ud fra en rød synsvinkel ikke kan blive lav nok. En konsekvens er helt uundgåeligt, at mange har svært ved at klare sig rent fagligt. Problemet løses ved at give alle et 12-tal, og så er vejen til Universitetet banet for også de fagligt svage. Her er ledelsen også rød og “korrekt”, så problemet med fagligt svage studerende løses ved at sænke niveauet. Alle har da fortjent en universitetsgrad, for vi er jo alle lige.

Der gøres på den måde vold på virkeligheden så den passer ind i lighedsidealet, men det overgreb har stor betydning for den fremtidige kompetence og værdiskabelse i samfundet. Dybest set er hensigten god nok, problemet er bare, at vi ikke er lige. Mange kan ikke klare studiet selvom fagligheden er sænket, og de som bliver kandidater, er måske ikke helt så dygtige, som de kunne være blevet. Det er i andre ord vanskeligt, at få idealet til at hænge sammen med virkeligheden.

Og når så oven i købet der kommer en besværlig psykologiprofessor som Helmuth Nyborg anstigende, som ikke vil gå på kompromis med sin videnskabelige faglighed og sandheden, så “knækker filmen” helt. Det gør den fordi hans forskning så tydeligt viser, at tænkning, adfærd og intelligens i høj grad er arvelig. Han slår med syvtommersøm fast, at vi alle ikke er lige.

Men det bliver værre endnu for de hårdt prøvede “korrekte” professorer, for Nyborgs forskning betyder også, at den påviste ulighed ikke kan ændres. En medfødt iq kan ikke boostes ret meget, og det er alvorlig grus i et maskineri, som er baseret på, at alle mennesker kan socialiseres og formes som man vil, uanset om man hedder Mohammad, Jens eller M’bele.

Det var i forvejen op ad bakke, så denne viden, dette input, denne sandhed er noget man bestemt ikke havde brug for. Hvad gør ledelsen på fakultetet så? Man konstruerer selvfølgelig et udvalg for uredelig forskning, et slags “politisk korrekt” politi, sådan at “politisk ukorrekte” forskningsresultater kan stoppes, og besværlige professorer som Helmuth Nyborg kan fyres.

Den videnskabelige sandhed er i denne sammenhæng sekundær. Tidligere ville det for en videnskabsmand være utænkeligt, at gå på kompromis med sandheden. Hvis nyt kunne påvises og eftervises, så stod det til troende som kendsgerning, uanset resultaternes udfald.

Sådan er det ikke mere, og det har katastrofale konsekvenser for samfundet. Ligesom feministerne har ofret ligestillingen på det venstreorienterede korrekthedens bål, så har psykologiprofessorer og islamforskere droppet den videnskabelige faglighed, fordi den sandhed de fandt i hhv. undersøgelser og tekster, ikke stemte overens med deres idealbillede og den pseudo-virkelighed, som de prøver at påtvinge Verden. BANG – det er lige præcis her det bagvedliggende totalitære og undertrykkende potentiale i socialismen bryder frem i lys lue.

At så at sige holde samfundet i mørke og fortie sandheden har blandt andet som konsekvens, som Professor Helmuth Nyborg nævner i sin kronik i Jyllandsposten den 8/4 2016 med titlen “Frygt Danmarks Fremtid”, at politikerne m.fl. ikke har forstået, hvorfor Mohammad og Aisha generelt klarer sig så meget dårligere end etnisk danske elever. Det har simpelthen været tabu at tale om, at den barske rejse nordpå for mange mange år siden har udøvet en naturlig selektion blandt de rejsende, sådan at kun de mest smarte nåede frem jf. Kold Vinter-teorien.

Det har ligeledes været tabu at tale om, at Mohammad og Aishas muligheder for at klare sig på sigt, bestemt ikke bedres når de i generationer er produkt af fætter-kusine ægteskaber. De tabu og den mørklægning har gjort politikerne ude af stand til at forstå årsagerne til indvandrerbørnenes nederlag i skolen, og ikke mindst den deraf følgende kompensation de finder i det religiøse.

Det “landskab” er et drømmescenarie for fanatiske imamer, for islam er sådan indrettet, at des nøjere en muslim følger koranen dvs. er bogstavtro (fundamental / islamist), des bedre muslim udråbes han til at være. Status, selvfølelse og den tabte prestige genfindes her. Des dybere han går ind i islam, des højere belønnes han. Udbredt radikalisering bliver på den måde uundgåelig, og helt enkelt indlysende logisk. Den perfekte storm i Europa nærmer sig.

På det integrationspolitiske område har politikerne haft bind for øjnene de sidste 30 år, og Professor Nyborg liner nogle af konsekvenserne for Danmark op: “Derfor ser de ansvarlige ikke i tide, at lav-iq-indvandrernes relativt høje fertilitet hurtigt udkonkurrerer høj-iq-indfødte børn antalsmæssigt. De ser ikke, at den danske folkeskole vil få en majoritet af mellemøstlige børn inden 2050. De ser ikke, at den etnisk danske majoritet vil komme i mindretal senere i århundredet. De ser ikke, at omkring 2075 kan sydlige ikke-vestlige immigrantbørn ved simpel demokratisk flertal indføre Sharia-lovgivning”.

Og ikke nok med det. “Derfor ser de ansvarlige heller ikke, at Danmark vil blive løbet talmæssigt over ende, også selv om de lukkede grænsen øjeblikkeligt. Antallet af herboende lav-iq-indvandrere med relativt høj fertilitet har allerede bragt Danmark og store dele af Europa forbi point of no return.

Det er i andre ord allerede for sent. På sigt er løbet kørt for dansk kristen kulturarv, og dannebrog vil i overskuelig fremtid blive pillet ned. Muslimerne hader det hvide kors. Danmark som vi kender landet og elsker det er døende, med mindre udlændingepolitikken meget hurtigt sættes i bakgear. Sådan et har kun tre partier i kraft af en gedigen hjemsendelsespolitik, men hverken Dansk Samling, Partiet SIAD eller Danskernes Parti er repræsenteret i folketinget i dag.

Med et DF der har sluppet tøjlerne helt, og overladt det hele til Venstre uden som største blå parti at stille ufravigelige betingelser, så er Danmark næsten totalt ubeskyttet de næste godt og vel tre år. Bevares – DF siger igen og igen, at nu skal der handles – nu skal dit og dat omsættes i praksis – og derefter følger ord på ord på ord på ord.

Nu tales der om, at også sommerhusene skal fyldes med muslimske flygtninge/migranter, og alligevel sættes der ikke en stopper for Lars Løkke Rasmussens dødskurs a la Merkel.

Hovedårsagen til den katastrofe der nu er over os, ligger dybest set i socialismen og ikke mindst lighedsidealet. Asylpolitikken er blevet et socialistisk redskab, hvor det bagvedliggende _drive_ er, at vi alle er lige og derfor skal vi alle være her. Det har sat enorme menneskemasser i bevægelse. Selv er jeg gammel flipper, og jeg havde aldrig i livet forestillet mig, at 70′ernes blomsterprydede folkevognsrugbrød symboliserede noget langt farligere end tanks.