BLASFEMI LOVE VILLE SKULLE FORBYDE ISLAM

Raymond Ibrahim

Snart efter muslimske terrorister slog 12 mennesker ihjel ved Charlie Hebdo, der udgav satire karikaturer af den muslimske profet Muhammad gik OIC (organization of Islamic Cooperation) – “den samlede muslimske verdens talerør” og den næststørste organisation efter FN – igen i færd med at opfordre FN til at kriminalisere “blasfemi” mod Islam, eller det som mere økumenisk kaldes “tilsværtningen af religioner.”

Dog synes OIC at have glemt noget særdeles ironisk. Hvis international lov skulle forbyde tegninger, bøger og film der angiveligt skulle forhåne Islam, så skulle samme lov også, helt naturligt, forbyde religionen Islam – den eneste religion hvis selve grundtekst aktivt og enstemmigt forhåner andre religioner, og med navns nævnelse.

For at forstå dette så tænk over hvad “forhånelse” betyder. Typiske ordbogs definitioner omfatter “at tilsværte en andens ry og rygte” og “falske og ikke holdbare skadevirkninger på et godt ry hos en anden, såsom sladder eller bagtalelse.” I muslimsk fortolkning betyder ‘forhånelse’ alt der krænker eller fornærmer islamiske følelser.
Billedresultat for blasphemy cartoon

For at få momentum i det internationale samfund har OIC imidlertid kynisk fastholdt, at sådanne love skulle beskytte alle religioner mod forhånelse, ikke kun Islam (selvom muslimske regeringer forbyder kirker, ødelægger kors og brænder Bibler.)

 

 

 

Til venstre: Guds Forsamlingers assyriske kirke i Teheran, Iran. Kirken blev for to år siden ulovligt konfiskeret af regimet, der nu ønsker at omdanne den til en moské. Til højre: Den 7. januar blev Lysets Kirke i Tizi-Ouzou, Algeriet beskadiget, plyndret og overmalet med jihad-slogans.
Til venstre: Guds Forsamlingers assyriske kirke i Teheran, Iran. Kirken blev for to år siden ulovligt konfiskeret af regimet, der nu ønsker at omdanne den til en moské. Til højre: Den 7. januar blev Lysets Kirke i Tizi-Ouzou, Algeriet beskadiget, plyndret og overmalet med jihad-slogans.

 

 

Bevidst eller ej, så lader OIC’s ordvalg formode at ethvert udtryk der “bagtaler” andres religiøse følelser burde forbydes.

Hvad skal der så ske med Islams religiøse grundtekster – begyndende med selve Koranen – der forhåner, nedværdiger og tilsværter andre religioners ry?

Om Kristendommen alene: Koranen 5:73 erklærer at “Vantro er de som siger Gud er Kristus, (Jesus) søn af Maria.” Og Koranen 9:30 beklager at “de kristne siger at Kristus er Guds søn ….må Guds forbandelse være over dem!”

Tænk lidt over at ordet “vantro” (kafir) er et at Islams mest nedværdigende udtryk. Hvad om en kristen bog eller tegning skulle erklære at “det er de som siger Muhammad er Guds profet der er vantro – må Guds forbandelse hvile over dem?” Hvis muslimer skulle mene der er en stor forhånelse af Islam – og det gør de, med deres optøjer, mord mv. som eksempel – så skulle de efter samme standard måtte indrømme at Koranen nedværdiger kristne og Kristendommen.

Det er faktisk lige præcis på grund af dette at nogle distrikter i Rusland forbyder vigtige islamiske skrifter – herunder Sahih Bukhari, der anses som næstvigtigst efter selve Koranen. Ifølge Apatovsk distriktets statsanklager har man haft Sahih Bukhari i overvejelse, fordi den går ind for –”en af verdens religioners eksklusivitet,” nemlig Islam eller med ordene af Ruslan Galliev, seniorassistent for anklageren i Tatarstan så fremmer den “et militant Islam” der “vækker etnisk og religiøs fjendtlighed.”

Så overvej også, hvordan det kristne kors, der æres af millioner kristne bliver skildret – eller nedværdiges – i Islam: Ifølge de kanoniske hadiths, vil Jesus (profeten Isa) når han vender tilbage ødelægge alle kors. Muhammad der aldrig tillod at kors var i hans nærhed beordrede engang om kors, “at kaste dette afgudsbillede fra sig.” Ikke overraskende er korset forbudt og ødelægges overalt man ser det i mange muslimske lande.

Hvad om kristne bøger eller film fra Vesten erklærede at Islams hellige ting – for eksempel Den Sorte Sten i Meccas Ka’aba – er “afgudssymboler” og at Muhamad selv vil vende tilbage og ødelægge dem? Hvis muslimer skulle mene det er en forhånelse af Islam – og det vil de helt sikkert gøre med de tilhørende optøjer, mord mv. — så skulle efter samme standard indrømmes at den islamisk lære nedværdiger de kristnes kors.

Her ser vi en særlig led form for nedværdigelse af kristnes følelser, især for millioner af katolikker og ortodokse. Ifølge Islams mest autoritative Koran udlæggere, herunder den ærede Ibn Kathir, er Muhammad i paradis, gift med og kopulerer med Jomfru Maria.

Hvad nu hvis en kristen bog eller film fra Vesten skildrede, lad os sige Muhammads yndlingshustru Aisha – “ De troendes Moder” — som værende gift med og have sex med en falsk profet i himlen? Hvis muslimer skulle betragte det som en grov forhånelse af Islam – og det ville de, med alle de medfølgende optøjer, mord, etc., – så efter samme standard skulle de indrømme at alle Islams mest fremtrædende fortolkere – forhåner Jomfru Maria.

En sådan nedværdigelse af Kristendommen er ikke kun begrænset til Islams vigtigste tekster. Nutidens muslimske lærde og sheiker er enige om, at man godt må håne og nedværdige Kristendommen.

“Islam Web,” der ejes af regeringen i Qatar, har endog udstedt en fatwa der gør det helt lovligt at krænke Kristendommen. “Hjemmesiden i Qatar udstedte også en fatwa i 2006, der tillod det at brænde mennesker levende – for derefter at fjerne den efter Islamisk Stat benyttede fatwaens argumenter til at lovliggøre deres afbrænding af en pilot fra Jordan.

Den største ironi ved alt dette er at den “nedværdigelse” som muslimer klager over – og som giver anledning til megen vold og blodsudgydelse rundt om i verden – drejer sig om forhold som tegninger og film der er skabt af individer der kun repræsenterer sig selv. På den anden side nedværdiger og fordømmer selve Islam, gennem sine helligste og mest autoritative tekster – alle andre religioner, for ikke at nævne opfordringen til vold mod ikke-troende (Koranen 9:29)

Det er dette problem, Islams formodede “guddommelige” ret til at nedværdige, bagvaske og ødelægge at det internationale samfund burde gøre noget ved – ikke dumme tegninger og film.