Danmark – Stine Bosse, bliv ved Din læst…

original-42911-2-stine-bosse-kvinder-for-indflydelse

Man kan idag i dagspressen læse, at Stine Bosse langer ud efter regeringen i almindelighed og Inger Støjberg i særdeleshed på baggrund af regeringens planer for at mindske flygtningestrømmen til Danmark.

Stine Bosse mener bl.a. at Danmarks ry i udlandet vil falde kraftigt, hvis man indfører særregler for at mindske flygtningestrømmen til Danmark og dermed vil få indflydelse på de firmaer Stine Bosse repræsenterer….

Det virker lidt som at forsøge at blæse og stadig have mel i munden.

En kort undersøgelse vil vise at Stine Bosse, ikke har ytret sig på vegne af eller til fordel for alle de ældre, de syge og andre svage i det danske samfund de seneste år, hvor de har stået for skud når der skulle skæres ned og hvor mange nu lever under meget kummerlige kår, selv efter danske forhold og en undersøgelse vil også vise at Stine Bosse ikke har foreslået at den gruppe som hun repræsenterer, vil komme med særlig hjælp eller specielle ordninger til fordel for de svage i Danmark eller for at udtale sig til fordel for at f.eks. Saudi-Arabien, Kuwait eller Dubai, skal løfte deres del af flygtninge strømmen i langt højere grad og dermed hjælpe i nærområdet – disse stater og andre i området har uanede ressourcer og hovedsproget der er det samme som. f.eks. flygtninge fra Syrien, Irak og andre Mellemøst stater taler og derfor nemt for flygtninge at integrere sig i, specielt set i forhold til Danmarks trods alt begrænsede ressourcer, i sammenligning med Mellemøst staternes voldsomme olieindtægter..

Hvorfor ytrer Stine Bosse sig så ikke omkring disse Mellemøststaters forpligtelser?

Naturligvis fordi det vil skade hendes gruppes samhandel med netop disse stater og dermed på sigt måske betyde tab for hendes gruppe, så noget tyder på at den ‘medmenneskelige’ tone i det åbne brev til regeringen fra Stine Bosse,  ikke er så ‘medmenneskelig’ som den er skrevet – havde Stine Bosse nu også i samme brev foreslået at netop de rige Mellemøst stater i højere grad bidrog til at løse flygtningestrømmen i nærområdet, ville man kunne se lidt fornuft i hendes åbne brev, men uden at inddrage disse stater i brevet og med baggrund i bl.a. ovenstående andre argumenter, virker Stine Bosses brev som et misforstået forsøg på at mele egen kage ved at hælde lidt mudder på andre – ikke særligt sympatisk…

Det ville være langt mere sympatisk, hvis Stine Bosse istedet var kommet med konstruktive forslag omkring, hvorledes hendes gruppe ville bidrage til at løse Danmarks udfordringer, fremfor blot at smide med mudder…

Danmark kan ikke løse hele Verdens problemer og et godt princip er altid at sørge for at løse egne problemer, før man begynder at løse naboens…